Volební program

EFEKTIVNÍ RADNICE A PLÁNOVÁNÍ INVESTIC

Hledáme způsoby, jak zefektivnit fungování radnice, administrativní činnost a jak urychlit realizaci plánovaných investic a rekonstrukcí, proto chceme zavést
 • plánování investic na delší časová období minimálně 2 let
 • včasné vyhlašování výběrových řízení pro firmy při zadávání městských zakázek a tímto způsobem zajistit i včasnou realizaci rekonstrukcí a jiných městských zakázek
 • maximální čerpání možných dotací
 • efektivní a transparentní fungování městského úřadu
 • jasné rozdělení zodpovědnosti městských úředníků a zjednodušení struktury úřadu 

ZASADÍME SE O FINÁLNÍ ŘEŠENÍ

Nezavíráme oči před akcemi, které se v minulém volebním období nepodařilo úspěšně dokončit, zasadíme se o finální řešení
 • revitalizace fryštáckého náměstí
 • postupné rekonstrukce objektu Hrubé hospody s restaurací v přízemí a smysluplným využitím ostatních prostor
 • rekonstrukce kinosálu do podoby multifunkčního objektu, který by posloužil ke zlepšení zázemí neziskového sektoru (s možností pořádání menších kulturních akcí)
 • soustředění ordinací místních lékařů do budovy zdravotního střediska a díky tomu vytvoření nového většího prostoru pro městskou knihovnu v přízemí penzionu
 • vybudování klidové zóny mezi náměstím a kostelem za pomoci rekonstrukce budovy číslo 16 a přilehlých prostor, které jsou v majetku města

PODPORA SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO VYŽITÍ

Přejeme si, aby měli občané našeho města dostatek možností pro sportovní i kulturní vyžití, proto podpoříme
 • vznik sportovně-kulturního areálu u fotbalového hřiště zahrnující mj. amfiteátr se zastřešeným pódiem. Myslíme si, že tento areál by mohl být vhodnou alternativou pro pořádání sportovních a kulturních akcí v prostorách Žaby, kde se dlouhodobě řeší problémy s rušením klidu občanů žijících v její blízkosti
 • přetvoření areálu Žaby na rekreační a klidovou oblast prostřednictvím dořešení vlastnictví pozemků v okolí nádrže
 • kulturní a vzdělávací aktivity pro občany pořádané neziskovým sektorem
 • modernizaci objektu sokolovny a jeho propojení s budovou základní školy 

PRO CYKLISTY I CHODCE

Víme, co by mnoha občanům našeho města mohlo zjednodušit a zpříjemnit život, proto se zasadíme o
 • realizaci cyklostezky na trase Lukov – Fryšták a její osvětlení mezi Vítovou a Fryštákem
 • převod silnice na trase Fryšták – Lešná na účelovou komunikaci, omezení automobilové dopravy a vznik cyklotrasy
 • vytvoření cyklotrasy mezi Fryštákem a Lukovečkem v podobě společného bezpečného pruhu pro chodce a cyklisty s osvětlením
 • dostavbu chodníku mezi Lukovským a Fryštákem a oboustranného chodníku na ulici Holešovská
 • rozmístění dalších laviček v centru i jiných městských částech (například na ulici Komenského) pro naše občany, jejich odpočinek a společná setkání

ROZVOJ

 • vytvoříme podmínky pro výstavbu nových rodinných a bytových domů
 • instalace chrániček pro internetové sítě v nových komunikacích a chodnících
 • podpora zeleně, zkulturnění společných veřejných prostor a pravidelná údržbu městských zelených ploch
 • zachování fungujícího systému sběru a likvidace odpadů