Zpět

Ing. Karel Zlámalík

učitel SPŠ Zlín

Ve věku 41 let jsem manželem jedné úžasné paní Dagmar 😊 a tatínkem dvou skotačivých dcer Aleny a Markéty. Můj volný čas patří především rodině a díky její toleranci také různorodým hudebním aktivitám. S přibývajícím věkem nacházím potěšení také z práce kolem domu a na zahradě.

Již osmnáctým rokem pracuji jako učitel strojírenských odborných předmětů Střední průmyslové škole Zlín.

Jako zastupitel zvolený za KDU jsem dosud působil dvě volební období (2014 – 2018, 2018 – 2022). V minulém volebním období jsem působil v rámci samosprávy města Fryšták jako předseda komise školství, mládeže a tělovýchovy. Jako technik jsem se měl možnost realizovat v pracovních skupinách zabývajících se dopravní problematikou a dále také při posuzování technické části odborné dokumentace plánovaných investic. V těchto oblastech bych pro město rád pracoval i nadále.