Zpět

Ing. Pavla Heinzová

zástupce ředitele divize certifikace pro oblast zdravotnických prostředků

Je mi 46 let a jsem vdaná. Pracuji v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., kde posuzuji způsobilost zdravotnických prostředků pro vstup na trh Evropské Unie v souladu s legislativními a technickými požadavky. Jako ostatní členové naší kandidátky mám chuť své zkušenosti a svou energii věnovat práci pro spoluobčany Fryštáku.