Zpět

Markéta Halaštová, DiS.

terénní sociální pracovnice pro rodiny s dětmi

Dětství jsem prožila v Pardubicích, ale ve Fryštáku žiji s rodinou už 20 let. Nyní je mi 47 roků a mám 3 již dospělé děti.

Svůj volný čas trávím s přáteli a rodinou na kole, na lyžích nebo s batohem na zádech. Potěší mě i divadelní představení, koncert vážné hudby nebo třeba kapely kamarádů na festivalu Fryštácký malý svět. Ráda poznávám nová místa a nechávám se inspirovat mimo jiné i tím, jak lze spoluobčanům v obci zpříjemnit život. Svůj čas mimo práci věnuji především aktivitám ve farnosti, jde třeba o organizaci akcí jako je Noc kostelů nebo vánoční Živý betlém.

Vystudovala jsem Vyšší školu sociálně-pedagogickou a teologickou v Praze a oboru sociální práce se dlouhodobě věnuji. Při terénní práci ve Zlíně a okolí se rodinách s dětmi snažím prakticky pomáhat, aby překonaly svoje obtíže a jejich děti nemusely odejít do dětského domova.

Toto volební období jsem ve Fryštáku členkou kontrolního výboru. Do budoucna nabízím své zkušenosti s jednáním s lidmi rozmanitých názorů, s hledáním řešení v komplikovaných situacích a chuť pracovat pro naše město a jeho občany.