Zpět

Bc. Petr Bačůvka

student VUT Brno

Je mi 23 let a žiji v Horní vsi ve Fryštáku. Momentálně dokončuji elektrotechnickou vysokou školu v Brně. Mým koníčkem i životním stylem je skauting, kterému se věnuji 15 let. Rád pracuji s lidmi a dětmi. Při práci kladu velký důraz na přehlednost a důslednost. Již několik let vedu skautský oddíl, což mi poskytuje spoustu zkušeností s prací s lidmi a administrativou.