KDU.breadcrumbs.homeÚvodní slovo

Vážení spoluobčané!

dolezelupr-(1).jpgDalší čtyři léta v životě naší samosprávy se pomalu stávají minulostí. Léta, která tentokrát nepatřila zrovna k těm jednoduchým. O to více si pak jistě všichni uvědomujeme, jakou důležitost má naše rozhodnutí o tom, koho v rámci nadcházejících komunálních voleb nově vyšleme do služeb správy věcí veřejných.

A i z toho důvodu využívám této příležitosti, abych vám sdělil, že v podobě našich zástupců - vašich spoluobčanů na kandidátce KDU – ČSL a nezávislých – máte možnost bezpochyby dobré volby. Jsme lidé nejrůznějších profesí, vzdělání, věku či názorů, což samo o sobě – ona rozmanitost zkušeností i odhodlání současně – představuje předpoklad komplexního a originálního přístupu k problematice samosprávy. Jsem přesvědčen, že víme, co naše město potřebuje, že známe cesty řešení, zdroje financování i legislativu, ale hlavně: vážíme si díla a odkazu těch, kteří zde pracovali před námi, máme v úctě zdejší krajinu, přírodu - bohatství Fryštácké brázdy vůbec, avšak respektujeme přání a představy našich občanů (možná někdy furiantských stejně jako kritických, ale především přičinlivých a pracovitých).

Právě tyto atributy Fryštácka považujeme za základní pilíře, na kterých chceme vystavět správu našeho města: místo „politiky“, politikaření a naplňování osobních ambicí nabízíme konkrétní práci, podbízivé průhledné vize „splnění nesplnitelného“ nahrazujeme plánem reálného, a to i přes skutečnost, že to mnohdy zní méně atraktivně, místo všeobjímajících idealistických a idealizujících hesel, kterým ve skutečnosti nevěří už ani jejich autoři, jsme připraveni nasadit  promyšlený plán řízení obce garantovaný osobní odpovědností, a i když víme, že ne všechno se musí dařit zrovna podle našich představ (koneckonců tak to v životě chodí), odmítáme jalovou negaci, a na svět a lidi kolem sebe nazíráme  optimisticky, pozitivně…

Vážení spoluobčané, přátelé!

I tentokrát si vás dovoluji požádat o malou laskavost – než odevzdáte svůj hlas svým vyvoleným, projděte se prosím po našem městě, bedlivě vše pozorujte a společně s námi se zamyslete - nejen po oné procházce, ale také po kritickém přečtení našeho volebního programu.

Možná zjistíte, že zrovna ten náš program je i programem vaším. Programem, který je vystavěn na zásadách slušnosti, vzájemné tolerance, pracovitosti či sociálního cítění. Jsme připraveni, vážení spoluobčané, společně s vámi podat ruku ke spolupráci i všem ostatním zastupitelům, kteří se – na principu stejných zásad – chtějí podílet na rozvoji našeho města!

Těším se tedy na setkání s vámi nejen u volebních uren!

Mgr. Lubomír Doležel